Jelenlegi hely

Beruházóknak, építkezőknek

Tájékoztató beruházók számára a régészeti szerződésekről

A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti szakfeladatokat Veszprém megye területén elsődlegesen a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti osztálya látja el.

A régészeti szaktevékenység elvégeztetése hatóság által előírt kötelezettség a beruházó/kivitelező részére, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf.: 1000) ír elő. A hivatal az engedélyezési eljárás során szakhatóságként szerepel, mely kötelezettségeket határoz meg, valamint azok teljesülésének hiányában szankciókat is foganatosít.

A 2001/LXIV tv. 21§-tól a 23/E §-ig terjedő szakasz értelmében a következő szakfeladatok elvégzése szerződésköteles tevékenység:

Próbafeltárás, melynek célja a régészeti lelőhely jellegének, kiterjedésének, a megelőző feltárás mértékének meghatározása. Hivatal által engedélyköteles tevékenység.

Megelőző feltárás, mely a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részen az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerrel végzett régészeti kutatás.
A következő módszerek lehetnek:

  • Régészeti megfigyelés, ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy régészeti lelőhely korábbi bolygatás esetén. Hivatalnak be kell jelenteni, de nem engedélyköteles.
  • Próbafeltárás, ha nem készült előzetes régészeti dokumentáció, vagy készítéséhez nem végeztek próbafeltárást. Hivatal által engedélyköteles tevékenység.
  • Teljes felületű feltárás, ha a beruházással érintett lelőhely vagy a lelőhelyrész hazánk múltjának nagy jelentőségű egyedi vagy pótolhatatlan forrása. Hivatal által engedélyköteles tevékenység.

Nagyberuházáshoz tartozó próba és megelőző feltárás, melyek külön jogszabályi feltételeknek való megfelelőség alapján végzett szakfeladatok, amiket a nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén kell alkalmazni. Nagyberuházás keretén belül végzett próbafeltárás megkezdését be kell jelenteni a hivatalnak, de nem engedélyköteles. A megelőző feltárás viszont engedélyköteles.

A régészeti feladatellátással kapcsolatos ártáblázatot a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza.

Szerződés kötése


A régészeti feladatellátással kapcsolatos ártáblázatot a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza.


A beruházás engedélyébe foglalt szakhatósági állásfoglalás, végzés által előírt kötelezettségek teljesítéséhez intézményünkkel a munkavégzésre szerződést kell kötni.
Munkavégzési szerződést a beruházó/kivitelező által előre elküldött megrendelő alapján, személyes egyeztetést követően tudunk kötni.

A megrendelőhöz kérjük csatolni az alábbi nyomtatványt:

  • Beruházási adatlap.
  • Egy, az engedélyezési eljáráshoz csatolt, a helyszín pontos azonosíthatóságát tartalmazó térképet, tervrajzot.
  • A szerződő fél által szükségesnek vélt egyéb dokumentumok.

A megrendelőt az alábbi módokon tudjuk elfogadni:
Postai úton: 8210 Veszprém, Pf. 1032
Fax: +36 88 564 321
E-mail: titkar[kukac]ldm.hu

Felhívjuk a beruházók/kivitelezők figyelmét, hogy a szerződéskötés és munkakezdés kapcsán az alábbi információkat vegyék figyelembe.

Régészeti megfigyelés esetén be kell jelenteni a munka elkezdését annak megkezdése előtt legalább 15 nappal a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak. (A beruházó/kivitelező számára is elő van írva, hogy 8 nappal előtte jelentse be). A bejelentő adatlapot csak az aláírt szerződés után áll módunkban elkészíteni, benyújtani.

Megelőző feltárás esetén a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal által engedélyköteles tevékenységről van szó. Feltárási engedély-kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a megkötött szerződést. A feltárásvezető régész által benyújtott feltárási engedély kérelmet véleményezi az ásatási bizottság, mely év közben kéthetente, nyáron havonta ülésezik. Ezen vélemény birtokában tudja a hivatal kiadni a feltárási engedélyt, mely csak további 15 nap elteltével, vagy a fellebbezési jogról való lemondással válik jogerőssé. Legjobb esetben is minimum 4‒6 hét az átfutási idő.

Szerződéskötés ügyében keressék:
S. dr. Perémi Ágotát, a régészeti osztály vezetőjét
mobil: +36 30 403 15 17
e-mail: peremi[kukac]ldm.hu

Szerződéskötés helye: 8200 Veszprém Török Ignác utca 7., a fent jelzett munkatársakkal előre egyeztetett időpontban.